พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงนำพระบรมสารีริกธาตุ  
มาบรรจุไว้ที่องค์พระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
และทรงเวียนเทียนรอบ องค์พระธาตุด้วยพระองค์เอง  
พร้อมด้วย ข้าราชบริพาร และพสกนิกรฯ
เมื่อวัน ที่   ๒๕   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรงกับวัน วิสาขบูชา


ในหลวงและพระราชินี เสด็จวัดธาตุมหาชัย


ทรงเวียนเทียนรอบพระธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัย (องค์เดิม)


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปํญโญ


สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ, หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก