งานแสดงมุทิตาสักการะ
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย


พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล เจ้าคณะตำบลมหาชัย


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กราบหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กราบหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


พระธรรมปริยัติมุนี (นวน เขมจารี ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม อดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย


พระเทพมงคลเมธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก