พระพรหมกวี รองสมเด็จพระราชาคณะ
เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เจ้าคณะภาค ๑๐
และคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม
คารวะหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ที่วัดธาตุมหาชัย

พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๐ ,พระเทพมงคลเมธี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ


ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก