พระครูสุนทรธรรมโฆษิต
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


พระครูสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย


พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)ตั้งขบวนแห่หลวงปู่ฯ
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เป็น พระครูสุนทรธรรมโฆษิต
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก  
และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่   “ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต ”

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระอุปัชฌาย์  
เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นโท  


ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก