โครงการบรรพชาอุปสมบท สามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๓๐
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โครงการบรรพชาอุปสมบท วัดธาตุมหาชัย


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ มอบวุฒิบัตร ให้แก่สามเณรผู้จบโครงการฯ


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ มอบวุฒิบัตรแก่สามเณร ผู้ผ่านโครงการฯ


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เป็นพระอุปัชฌาย์ ในการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๓๙


ภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ กับสามเณร


ทำพิธีอุปสมบท


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบท


ภาพหน้าอุโบสถวัดธาตุมหาชัย
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัโญ

 กลับสู่หน้าหลัก