ภาพอิริยาบถหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
ภายในกุฏิวัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ลงอักขระ แผ่นยันต์มหาปรารถนา


คณะกลองยาวบ้านมหาชัย ขอพรจากหลวงปู่ฯ

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก