สำนักเรียนวัดธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
แผนกธรรมและบาลี


พิธีแห่พระมหาเปรียญธรรม


ผูกแขนให้กำลังใจ สามเณรมหาเปรียญธรรม


พระครูศรีธรรมากร เป็นครูสอนปริยัติฝ่ายบาลี


พระครูภาวนสุตาภรณ์ ขณะเรียนประโยค ป.ธ.๓ ที่วัดธาตุมหาชัย


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ มอบผ้าไตรให้กับ พระมหาอุทัย รตนญาโร


มอบผ้าไตรให้กับ พระมหาไพนา จันทโชโต


พระมหาเปรียญธรรม วัดธาตุมหาชัย


พระมหาอุทัย รตนญาโณ, พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต, สามเณรมหานัย ป้องป้าน
สามเณรมหาพลไชย ไชยราช, สามเณรมหาบ้านมหาชัย

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก