พระอุโบสถ วัดธาตุมหาชัย
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ภายในอุโบสถ


พิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดธาตุมหาชัย


พิธีหล่อพระพุทธไชยสิทธิ์ ในอุโบสถ วัดธาตุมหาชัย


พระพุทธไชยสิทธิ์ ในอุโบสถ


พระพุทธไชยสิทธิ์ วัดธาตุมหาชัย


ภาพวาดฝาผนังอุโบสถ วัดธาตุมหาชัย
เรื่องราวการสร้างบ้านมหาชัย และการสร้างพระธาตุมหาชัย

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก