พิธีหล่อพระประธาน
และรูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
เพื่อประดิษฐานไว้ใน อุโบสถวัดป่ามหาชัย

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ ๒๕๔๖

  

   
ครอบครัว คุณปรีชา อรุณรัศมีโชติ คุณวารุณี อรุณรัศมีโชติ แลครอบครัวพร้อมคณะ
เป็นเจ้าในการหล่อพระประธาน และรูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

  

   


พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) วัดธาตุมหาชัย
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


พระประธานในอุโบสถ วัดป่ามหาชัย


รูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ขนาดเท่าองค์จริง
อยู่ภายในอัฐิธาตุเจดีย์

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก