ภาพเก่า วัดป่ามหาชัย

ศาลาการเปรียญ สร้างปี พ.ศ ๒๕๒๙


กุฏิไม้หลังเก่า


ลานธรรม ธรรมชาติ


ถนนหน้าวัด


ศาลากลางน้ำ สิมกลางน้ำ


โรงครัว


ตึกรับรองพระเถระ


กุฏิมังคะละศีรี (กุฏิที่พักหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

ประวัติวัดป่ามหาชัย ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์ ภาพเก่างานปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ  


 กลับสู่หน้าหลัก