วัดป่ามหาชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ประวัติวัดป่ามหาชัย ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์ ภาพเก่างานปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ  


 กลับสู่หน้าหลัก