หนังสืออนุญาตให้สร้างวัดป่ามหาชัย


หนังสือประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา

ประวัติวัดป่ามหาชัย ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์ ภาพเก่างานปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ  


 กลับสู่หน้าหลัก