สวดมนต์ข้ามปี วัดป่ามหาชัย

มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา
คิริมานนทสูตร (อาพาธสูตร) อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
     

พิธีสวดมนต์ข้ามปี
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๙
...............................................

เนื่องด้วยคณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย ได้จัดงานสวดมนต์ข้ามปี “เริ่มต้นดี ชีวิตมีสุข”
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้ชาวพุทธศาสนิกชน
ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์
และเจริญสมาธิภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ