ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ (กิ่งจันทร์)

๑. ชื่อ

ชื่อ (เดิม) พระสมหวัง ฉายา จันทปัญโญ นามสกุล กิ่งจันทร์
วุฒิการศึกษา
นักธรรมชั้นโท
ปัจจุบันพักนักอยู่ที่ วัดป่ามหาชัย เลขที่ ๗๕ หมู่ ๒
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๕๗๕๐๘๒๑๓

๒. หน้าที่การงาน
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากร ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๓. สถานเดิม
ชื่อ นายสมหวัง นามสกุล กิ่งจันทร์
เกิดเมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๑๙
ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ เดือน ๑๐ ปีมะโรง
ณ บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑๔ บ.หนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
บิดา นายคำผล มารดา นางสมบท นามสกุล กิ่งจันทร์

๔. บรรพชา
เมื่ออายุ ๓๑ ปี วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๐
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๕. อุปสมบท
เมื่ออายุ ๓๑ ปี วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๐
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระกรรมวาจารย์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์(พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
พระอนุสาวนาจารย์ พระบุญมา สติสัมปันโน
ณ สีมา วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๖. วิทยาฐานะ
พ.ศ.๒๕๔๐ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท

๗.การศาสนศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน


วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ภาพกิจกรรม ปี 2563
ภาพกิจกรรม ปี 2562
ภาพกิจกรรม ปี 2561
ภาพกิจกรรม ปี 2560
ภาพกิจกรรม ปี 2559
ภาพกิจกรรม ปี 2558
ภาพกิจกรรม ปี 2557
ภาพกิจกรรม ปี 2556
ภาพกิจกรรม ปี 2555
ภาพกิจกรรม ปี 2554
ภาพกิจกรรม ปี 2553
ภาพกิจกรรม ปี 2552

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ


 กลับสู่หน้าหลัก