ประกาศมหาเถรสมาคม
เรื่อง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

ตราตั้ง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด นครพนม แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย


ตราตั้ง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด นครพนม แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย

ประวัติวัดป่ามหาชัย ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์ ภาพเก่างานปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ ตราตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด


 กลับสู่หน้าหลัก