พระธาตุประจำวันเกิด ทั้ง ๗ วัน
พระธาตุพนม สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

พระธาตุพนม

"พระธาตุพนม" ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม
ห่างจากตัวจังหวัด 53 กิโลเมตร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุ
หรือกระดูกส่วนหน้าอก ของพระพุทธเจ้า ตามประวัติอุรังคธาตุ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ 8
ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกับปราสาทขอม

พระธาตุแห่งนี้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง เคยทรุดลงมาทั้งองค์เมื่อพ.ศ.2518
และได้รับการบูรณะใหม่ตามแบบเดิม เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สูง 53.60 เมตร ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลียม
กว้างด้านละ 12.33 เมตร บนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม

ตามคติความเชื่อ พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีวอก
อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ด้วย เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการ
จะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี และมีคนให้ความเคารพนับถือ

คำไหว้พระธาตุพนม
ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฏฐิมายะ  
อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ  
ฐาปิตัง พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอดพระธาตุพนม   ( ยอดฉัตรทอง)
เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

พระธาตุเรณู สำหรับคนเกิดวันจันทร์

พระธาตุเรณู

ส่วนผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรไปกราบไหว้ "พระธาตุเรณู"
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2463
เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร องค์พระธาตุมีลักษณะสวยงาม
จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก
พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน

เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส
ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

คำไหว้พระธาตุเรณู (ตั้งนะโม 3 จบ)
ปุริมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

ทักขิณายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

ปัจฉิมมายะ ทิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ

อุตตะรายะ หิสายะ เรณูนะคะรัสมิง สะปะริสายะ อินทะเถเรนะ จะ สังฆะเถเรนะ จะ ฐาปิตัง
เจติยัง สิระสานะมานิ


พระธาตุศรีคุณ สำหรับคนเกิดวันอังคาร

พระธาตุศรีคุณ

ต่อด้วยพระธาตุคู่บุญของคนเกิดวันอังคาร คือ "พระธาตุศรีคุณ"
ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณ อ.นาแก พระธาตุองค์นี้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปีพ.ศ.2340
และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2486-2490 มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม
ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม
ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ พระสารีบุตรเถระ พระอัครสาวกซ้ายขวา
ของพระพุทธเจ้า และพระมหากัจจายนะเถระ

ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง คนที่เกิดวันอังคาร
จะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์
มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น

คำไหว้พระธาตุศรีคุณ (ตั้งนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ทุติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
ตะติยัมปิ จะตุทิสสายะ อิมัสมิง อาวาเส โปราณะ ฐาปิตัง ธาตุสีละคุณัง สิระสา นะมามิ
นะพุธ โมพุท พุทพุท ธาพุท ยะพุท นะมะพะธะ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม


พระธาตุมหาชัย สำหรับคนเกิดวันพุธ

พระธาตุมหาชัย

"พระธาตุมหาชัย" พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ
ห่างจากตัว จ.นครพนม ไป 39 กิโลเมตร ที่วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก
เป็นสถานที่ประดิษฐาน

ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.2495 องค์พระธาตุเป็นรูปแปดเหลี่ยมสูง ๓๗ เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ พระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา
พระสารีบุตร และพระอนุรุทธ อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงกันยังมีพระพุทธรูปสลักจากไม้ต้นสะเดา
และภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะที่งดงามหาดูได้ยากยิ่ง

เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ
โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

คำไหว้พระธาตุมหาชัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
“ อิมัสมิง เจติเย สะราชินิยา ภูมิพะละมะหาราเชนะ ฐะปิตัง
พุทธะสารีริกะธาตุญจะ อัญญาโกณฑัญญะ สารีปุตตะ โมคคัลลานะ อานันทะ อะนุรุทธะ
ระโสสัตเถรานัง โฆสะปัญญัตเถเรนะ ฐะปิตานิ อัฏฐีนิ จะ สิระสา นะมามิ"

ประวัติการสร้างพระธาตุมหาชัย


พระธาตุประสิทธิ์ สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

พระธาตุประสิทธิ์

หรือถ้าหากอยากจะประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานให้ หาโอกาสไปนมัสการ " พระธาตุประสิทธิ์"
พระธาตุประจำวันเกิดของคนวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้า
แต่เดิมเป็นเจดีย์โบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด

กระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2436 บูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนม
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ พระพุทธรูปเก่าแก่
ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย 4 แห่ง และพระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพฯ
เมื่อปีพ.ศ.2500

มีตำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญพระประธานของวัดอยู่ประจำทิศตะวันตก
ตรงกับพระพฤหัสบดี ที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์
จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

คำไหว้พระธาตุประสิทธิ์
(ตั้งนะโม 3 จบ)
"ชัมพุเขตตะคาเม ฐิเต อิมัสสะมิง อารามเขตเต เทวะระตะนะโมลีติ
ราชชะทินนะนามะเกนะ กันโตภาสะมหาเถเรนะ สัทธิง เถรานุเถเรหิ
อิมัสสะมิง พุทธะปะระสิทธิเจติเย อานีตัง ฐาปิตัง จตุตทะสะ พุทธะธาตุญจะ
อะระหันตะธาตุญจะ จะตุสังเวชะนียะมัตติกัญจะ สิระสา เมนะมามิ สัพเพปิ
อันตะรายาเม มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา"

พระธาตุท่าอุเทน สำหรับคนเกิดวันศุกร์

พระธาตุท่าอุเทน

ส่วนผู้ที่เกิดวันศุกร์มี "พระธาตุท่าอุเทน" ประจำวันเกิด
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุอุเทน อ.ท่าอุเทน สร้างเมื่อปีพ.ศ.2455
เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยม จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กและสูงกว่าพระธาตุพนม
ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
รวมทั้งพระพุทธรูปและของมีค่าต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาบรรจุถวายเอาไว้

เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ รักสวยรักงาม
พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม
ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์
เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

คำไหว้พระธาตุท่าอุเทน
( ตั้งนะโม 3 จบ)

ปุริมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะ รัฏฐั สะ มิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

ทักขิณายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั สะ มิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

ปัจฉิมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั สะ มิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

อุตตะรายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั ส ะมิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

เหฏฐิมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั ส ะมิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

อุปริมายะ ทิสายะ นะทีติเร อุเทนะรัฏฐั ส ะมิง อายัสะมันเต สีทัตเถนะ ฐาปิตัง
พุทธะสารีริกธาตุง สิระสา นะมามิ

พระธาตุนคร สำหรับคนเกิดวันเสาร์

พระธาตุนคร

พระธาตุสุดท้ายสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ ควรไปกราบสักการะ "พระธาตุนคร"
ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมืองนครพนม พระธาตุมีลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปีพ.ศ.2465 มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม 

ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ
และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ
เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน
พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

คำไหว้พระธาตุนคร
( ตั้งนะโม 3 จบ)
“อุกาสะ อุกาสะ อิมัสมิงอาวาเส พะนะมะคะราจาริเยนะ ฐาปิตัง
อะระหันตะสารีริกะธาตุญเจวะ พุทธะสารีริกะธาตุญจะ
อะหัง วันทามิ สัพพะทา”


ประวัติวัดพระธาตุพนม สถูปอิฐเดิมพระธาตุนม        ภาพเก่าพระธาตุพนม      ศิลปะสถาปัตยกรรม
คำบูชาพระธาตุพนม ๑๐ ทิศ พระธาตุพนมล้ม ๗ พระธาตุประจำวันเกิด พระธาตุประจำปีเกิด

 

 กลับสู่หน้าหลัก