ตอนที่ ๑
ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร

(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

ชีวประวัติ
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
อายุ ๘๙ ปี ๕๙ พรรษา (พ.ศ.๒๕๔๖)
เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

สถานะเดิม
ชื่อ คำพันธ์ ศรีสุวงค์
เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ ๒๔๕๘
บิดาชื่อ นายเคน ศรีสุวงค์ มารดาชื่อ นางล้อม ศรีสุวงค์
ที่บ้านหมู่ที่ ๔ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

บรรพชา เป็นสามเณร
วันที่ ๗ กันยายน ๒๔๗๕ (อายุ ๑๗ ปี) บวชเป็นสามเณร
ที่วัดศรีบุญเรือง บ.หนองหอย ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
โดยมีพระอาจารย์เชื่อม เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ศึกษาอักษรธรรม
และหนังสือสูตรคาม แบบโบราณ และฝึกปฏิบัติกัมมัฎฐาน

   

อาจารย์ผู้สอนกรรมฐาน
หลวงปู่ได้มีโอกาสฟังธรรมการปฏิบัติ
จาก พระอาจารย์เสาร์ กันตะสีโล ที่มาอบรมประชาชน ที่วัดโพนเมือง

และท่านให้แนวทางในการปฏิบัติไว้ว่า
“ให้กำหนดลมหายใจ” และให้ข้อคิดต่อว่า
ร่างกายของคนเรานั้น เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง
มันทำงานอยู่ตลอดเวลา ลมหายใจเข้า-ออกนั้น มีความสำคัญมาก
ถ้าลมไม่ทำงานคนเราจะตายทันที ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดลมหายใจ

พร้อมให้ข้อคิดว่า   ให้คนเราตีกลอง คือขันธ์ ๕ ให้แตก
ซึ่งก็หมายความว่า ท่านให้ทำความเข้าใจขันธ์ ๕
ให้จงดีให้เข้าใจตามสภาพที่เป็นจริง........

หลังจากบวชได้ ๓ ปี
ออกเดินธุดงค์ทรงกรดไปที่จังหวัดเลย พร้อมกับพระภิกษุ ๒ รูป
คือ พระภิกษุบุญ และพระภิกษุวัน ได้พบกับชีปะขาวคนหนึ่ง
ชื่อว่าครุฑ ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติจากชีปะขาวอยู่ประมาณ ๓-๔ เดือน  
และได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าที่บ้านเดิม
อยู่ประมาณ ๓ ปี ชาวบ้านก็นิมนต์ท่านให้เข้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้าน
เพื่อโปรดญาติโยมชาวบ้านบ้าง หลังจากออกพรรษาแล้ว หลวงปู่ก็ออกเดินธุดงค์ต่อ

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

อุปสมบท เป็นพระภิกษุ

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ อายุครบ ๒๐ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
ณ วัดพระพุทธบาทจอมทอง บ้านหนองหอยใหญ่
ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
ได้เริ่มศึกษาพระปริยัติธรรมพร้อมทั้งปฏิบัติกรรมฐานควบคู่ไปด้วย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ (อายุ ๒๒ ปี) สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี

ลาสิกขาบท
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ อายุ ๒๔ ปี
มารดาก็ถึงแก่กรรม เวลานั้นเหลือน้องผู้หญิง ๒ คน
ซึ่งยังเล็กมาก จึงได้ลาสิกขาบทออกไปเลี้ยงดูน้อง

อุปสมบท เป็นพระภิกษุ หน ๒
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ อายุ ๓๐ ปี ได้กลับเข้าอุปสมบทอีกครั้ง
และได้ออกไปจำพรรษาที่วัดป่า เป็นเวลา ๓ พรรษา
ต่อมาก็ได้ปฏิบัติกัมมัฏฐานพร้อมเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
ที่วัดพระพุทธบาทจอมทอง
บ้านหนองหอยใหญ่ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก
เมื่อสอบได้นักธรรมเอกได้แล้ว ก็ได้ศึกษาพิเศษ
เช่น เรียนหนังสืออักษรธรรม อักษรขอม
และทรงพระปาฎิโมกข์ได้อย่างแม่นยำ


สร้างวัดธาตุมหาชัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุ ๓๗ ปี ได้นำญาติโยมประมาณ ๕ ครอบครัว
จากบ้านหนองหอยใหญ่ อ.นาแก จ.นครพนม
มาสร้างบ้านและวัดใหม่ ที่โนนมหาชัย
และให้ชื่อบ้านว่า  “ บ้านมหาชัย”   ได้สร้างวัดธาตุมหาชัย (วัดโฆษการาม)

เมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย(วัดโฆษการาม)
พร้อมทั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย

 


พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ วัดธาตุมหาชัย

สร้างพระพุทธศักดิ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นประธานสร้างพระคู่บ้านมหาชัย  
“ พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ ” เป็นพระปางสะดุ้งมาร
ขนาดหน้าตัก ๑๓ นิ้ว สูง ๑๘ นิ้ว
สีทองขัดมัน มีพระพุทธลักษณะสวยงามมาก
ปัจจุบันประดิษฐานชั้นบนของกุฏิหลวงปู่

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐
ท่านหลวงปู่มีความประสงค์
จะสร้างพระพุทธปฏิมากร เป็นพุทธบูชา
ร่วมฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
(ครบรอบ ๒๕๐๐ ปี ของพุทธศาสนา) จึงได้ออกเสาะหาดูว่า
พระพุทธรูปที่วัดไหนจะมีพุทธลักษณะที่สวยงาม ถูกตาถูกใจบ้าง
ปรากฏว่าไปพบพระพุทธรูปที่วัดกลาง
ในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

จึงได้เรียนถามท่านเจ้าอาวาส (พระอาจารย์ศรีพอง)
ถึงประวัติพระพุทธรูป ท่านพระอาจารย์ศรีพอง ได้บอกว่า
พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระที่เก่าแก่มาก เป็นสมบัติคู่วัดกลางมานานแล้ว
และได้ทราบมาเพียงเล็กน้อยว่า เป็นพระพุทธที่อยู่ในถ้ำ
เมืองมหาชัย ประเทศลาว ญาติโยมได้นำมา ประดิษฐานไว้ที่วัดกลาง
ประมาณ ๓๐๐ ปีมาแล้ว ประชาชนเคารพมาก

เมื่อได้ทราบประวัติเพียงเล็กน้อย ก็เป็นที่พอใจ
และประกอบไปด้วยมีพระพุทธลักษณะงดงาม จึงเกิดปีติยินดี
และศรัทธาเลื่อมใส จึงตกลงใจจะขอจำลองไปบูชา
ท่านเจ้าอาวาสวัดกลางก็ยินดี ด้วยที่หลวงปู่จะขอจำลอง แบบไปหล่อ
จึงได้กลับมาประกาศให้ญาติโยมทราบเตรียมหาทองเหลือง
ทองแดงเพื่อทำการหล่อ องค์พระ

จากนั้นหลวงปู่จึงไปติดต่อช่างหล่อพระทันที ไปได้ช่าง
ที่แขวงเมืองท่าแขกประเทศลาว ชื่อนายสมัง เป็นช่าง ที่มีฝีมือดีมาก
เมื่อได้ตกลงราคาและกำหนดวันเวลา เรียบร้อย จึงได้เชิญ
นายช่างสมัง มาทำการหล่อที่วัดโฆษการาม ใช้ทองเหลือง
ทองแดงหนัก ๒๕๐๐ หุน ในพิธีหล่อ ตอนสุมทอง

ชาวบ้านได้นำเงิน ทอง นาค ตามกำลังศรัทธา
ไปใส่ในเบ้าที่กำลังสุมทองอยู่ เมื่อหลอเป็นองค์พระแล้ว
เป็นที่น่าอัศจรรย์แทนที่ ทองคำจะลงไปรวมที่พระเกศ กับ ปรากฏที่พระพักตร์
และที่พระอุระ ทั้งนี้เป็นเพราะแรงอธิษฐาน
ของหลวงปู่ ได้ตั้งอธิฐาน ว่าขอให้ ทองคำรวมอยู่ที่หน้าและที่อกตรงหัวใจ
ก็ได้สมดังจิตที่ตั้งไว้ทุกประการ จึงได้ทำพิธีเบิกพระเนตรสมโภชตามประเพณีทุกๆปี

ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ

อ่านต่อ..ตอนที่ ๒

รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย


ประมวลภาพ
พระสุนทรธรรมากร
( หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ )
วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม


ประวัติ พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๑.ชาติกำเนิด ๔.กำเนิดวัดป่ามหาชัย ๗.สัจจะแห่งชีวิต ๑๐.นิมิตประหลาด ๑๓.ผจญภัย
๒.สร้างธาตุมหาชัย ๕.การเผยแผ่ ๘.ความพลัดพราก ๑๑.หลงในรู้ ๑๔.กำหนดรู้
๓.พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ๖.ปริศนาธรรม ๙.ธรรมโอสถ ๑๒.ชื่อมหาชัย ๑๕.พระบรมครู

ธรรมะคำสอน หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
อารมณ์กรรมฐาน ทางเดินของจิต การแสวงหาตน นักปราชญ์ของจิต ทาง ๗ สาย ธรรมะของหลวงปู่(๒)
กายสังขาร-จิตสังขาร เบญจขันธ์เป็นของหนัก เหตุให้ถึงธรรม อนัตตาเบญจขันธ์ เกร็ดธรรมะ

ประมวลภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 อินเดีย ครั้งที่ ๒ อินเดีย เนปาล ครั้งแรก วันสงกรานตฺ์ หนังสือสุทธิ
 วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดป่ามหาชัย งานปฏิบัติธรรม โครงการบวชสาเณรภาคฤดูร้อน ในหลวงพระราชินีเสด็จ
อิริยาบถขณะฉันหมาก งานวันเกิดหลวงปู่ฯ บิณฑบาต พิธีเลื่อนสมณศักดิ์
กิจนิมนต์ฉันเพล ฐานทัพเรือสัตหีบ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต วัตถุมงคล
พิธีหล่อพระพุทธรูป วัดสร้างพระอินทร์ เจ้าคณะภาค ๑๐ บริเวณวัดธาตุมหาชัย
ภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปํญโญ พระธาตุมหาชัย สำนักเรียนวัดธาตุมหาชัย ยกฉัตรพระธาตุมหาชัย
มรณภาพ งานปฏิบัติธรรมประจำปี ครอบครัวสร้างบ้านมหาชัย ยกช่องฟ้าอุโบสถ
พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พิธีบรรจุสรีระสังขาร พิธีสวดพระอภิธรรม
โรงพยาบาลบำรุงษ์ราช อาพาธ ภายในกุฏิหลวงปู่ฯ กุฏิหลวงปู่วัดป่ามหชัย